Lëvizja heretike e Prosperitetit “Fjala e Besimit”!

Ti ose të afërmit e tu janë në rrezik! Ky është një ungjill tjetër! Shpirtrat janë në lojë! Kjo lëvizje ka ardhur edhe ne Shqipëri dhe është përqafuar nga shumë njerëz dhe e kisha.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *