Krishtërimi në Tatëpjetë! – Nga John MacArthur

Cfare ka ndodhur me Krishterimin Ungjillor. Nje shpjegim nga John Macarthur.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *