A mund ta përballosh dot të vërtetën?

A mund ta përballosh dot të vërtetën?

Një mesazh që cdo pastor dhe predikues duhet ta dëgjojë. Predikim në shqip nga Steve Lawson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *