Çfarë është një i krishterë?

Çfarë është një i krishterë? Një i krishterë është dikush i cili, prej hirit të Zotit, mund të deklarojë që ai me të drejtë meriton zemërimin e Perëndisë, i shpëtuar vetëm prej mëshirës së Jezus Krishtit. Ai flak cdo shpresë në drejtësinë e tij dhe heq të gjithë krenarinë në mirësinë e tij.

Dikush i cili është i lumtuar të njihet si një mëkatar i varfër, i falimentuar shpirtërisht, i shpëtuar nga hiri i lirë dhe drejtësia e Krishtit dhe, me një zemër mirënjohëse, i dorëzohet për bindje vetëm Atij si ZOT dhe sovran. Me një fjalë, një i cili “mburret në Krishtin Jezus pa besuar në mish.” (Filipianët 3:3)

 

– JWH

 

Përkthyer nga:http://www.reformationtheology.com/biblical_reflections/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *