Zoti urren mëkatarin!

Vargje nga Bibla që tregojnë që klisheja ungjillore njerëzore “Zoti urren mëkatin por do mëkatarin” është e pavërtetë.