Për Çfarë Erdhi Krishti? Ja dy Këndvështrime

Timothy Keller:  Perëndia i Universit u bë një fëmijë i lëvizur për t’u afruar me ty.   James White:  Jo zotëri, Personi i dytë i Trinisë mori një natyrë të përsosur njerëzore para së gjithash për t’i dhënë lavdi Perëndisë Triun në shpëtimin e një populli plotësisht të padenjë mbi të cilët Perëndia Triun kishte […]

Continue Reading