Teologjia e Reformuar

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë […]

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

Reformacioni Protestant dhe Ungjillorizmi Modern

Në 31 Tetor ishte Dita e Reformacionit Protestant ku u përkujtua gozhdimi i 95 tezave të Martin Luterit në derën e kishës së Vitenbergut dhe qëndresa e tij kundër gabimit, kundër mësimeve njerëzore, kundër kishës katolike dhe qëndrimi i tij i patundur për të vërtetën biblike. Shumë ungjillorë sot e përkujtojnë këtë ditë dhe atë

Reformacioni Protestant dhe Ungjillorizmi Modern Read More »

5 Mësimet Biblike të Papëlqyera dhe të Kundështuara

Ka disa mësime të caktuara të Biblës në lidhje me shpëtimin e njeriut, që janë injoruar dhe harruar nga kisha e sotme moderne, madje ato shpesh refuzohen dhe kundërshtohen. Këto 5 mësime biblike na tregojnë që shpëtimi ynë vjen vetëm nga Perëndia, vetëm nëpërmjet hirit, vetëm përmes Krishtit dhe vetëm për lavdinë e Perëndisë. Këto

5 Mësimet Biblike të Papëlqyera dhe të Kundështuara Read More »