Sovraniteti i Perëndisë

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë […]

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

Koronavirusi: Një mësim nga Martin Luteri!

Në këto ditë fjala kryesore është virusi i përhapur në shumë vende të botës COVID-19, i quajtur ndryshe Koronavirusi. Ky virus tashmë është shpallur pandemi dhe ka ardhur edhe në Shqiperi. Në një kohë kur numri i personave të infektuar por rritet, lëvizja e njerëzve është kufizuar shumë, shkollat dhe ngjarje të ndryshme janë anulluar,

Koronavirusi: Një mësim nga Martin Luteri! Read More »

Kush po i qeveris gjërat në këtë tokë sot—Perëndia, apo Djalli?

Nga Arthur Pink (1886 – 1952) Që Perëndia mbretëron në mënyrë supreme në Qiell, përgjithësisht pranohet; por që Ai mbretëron në mënyrë supreme mbi këtë tokë, pothuajse mohoet botërisht—nëse jo drejtpërdrejt, atëhere tërthorazi. Më shumë e më shumë njerëzit po e zhvendosin dhe po e zbresin Perëndinë në prapaskenë në filozofimin dhe teoritë e tyre.

Kush po i qeveris gjërat në këtë tokë sot—Perëndia, apo Djalli? Read More »

cloudscape, clouds, sky-1209930.jpg

Ti Nënshtrohesh me Përulje Sovranitetit të Perëndisë

Le ta ngulim në mendje që, na pëlqen apo jo, sovraniteti i Perëndisë është një doktrinë qartësisht e zbuluar në Bibël, dhe një fakt i qartë për tu shikuar në botë. Mbi asnjë parim tjetër nuk mund ta shpjegojmë pse disa anëtarë të familjes konvertohen, dhe të tjerët jetojnë dhe vdesin në mëkat – pse

Ti Nënshtrohesh me Përulje Sovranitetit të Perëndisë Read More »

Një Mospërputhje në Kundërshtimin e Zgjedhjes Hyjnore

Disa brenda kishës mësojnë se është e padrejtë që Perëndia zgjedh disa dhe jo disa të tjerë për shpëtim. Por ky pohim zbulon një mospërputhje në pikëpamjen e tyre. Dhe ja pse. Nëse i pyesni të njëjtët persona nëse do të ishte e drejtë që Perëndia të mos shpëtonte ASNJË, të gjithë ata do të

Një Mospërputhje në Kundërshtimin e Zgjedhjes Hyjnore Read More »