Pse Smith Wigglesworth nuk mund të jetë një shembull për ne sot!

Nga Costi W. Hinn (Nipi i Benny Hinn) Postimi i mëposhtëm është një pjesë e ndryshuar e një kapitulli nga “Të Përkufizosh Mashtrimin.” Pse vallë është e rëndësishme historia e kishës? Kjo është një pyetje që shumë të krishterë duhet të jenë në gjëndje që ti përgjigjen. Në veprën e tij të jashtëzakonshme, Pse Historia […]

Continue Reading