Sinergjismi

holy week, jesus, christian-4257532.jpg

Pse sot nuk besohet në shpëtimin vetëm prej hirit.

Shumë të krishterë sot mund të pohojnë se shpëtimi është “dhuratë e Perëndisë”, “vetëm prej hirit” dhe që nuk është “nga veprat”. Ky është një pohim i mire dhe biblik, por ky pohim hidhet poshtë po prej vetë atyre kur ata pohojnë, mësojnë dhe besojnë se njeriu ka aftësinë në veten e tij, në gjendjen …

Pse sot nuk besohet në shpëtimin vetëm prej hirit. Read More »

consulting, information, talk-4148449.jpg

Cfarë duhet të dish për debatin midis Kalvinizmit dhe Arminianizmit

Debati midis Kalvinizmit dhe Arminianizmit është në thelb një debat midis asaj që është quajtur “sinergjizëm” dhe “monergjisëm.” Për ata që janë të rinj në këtë debat, në vijim është një abetare për këto dy sistemeve teologjike brenda krishterimit. Për ta thënë në një mënyrë tjetër, ka dy mënyra shumë të ndryshme për besimtarët për …

Cfarë duhet të dish për debatin midis Kalvinizmit dhe Arminianizmit Read More »

Cili është kuptimi i fjalës “Monergjizëm”?

Kuptimi i fjalës Monergjizëm: Është një term teologjik që do të thotë që vepra e ripërtëritjes është vepër e VETËM PERËNDISË dhe jo bashkëpunimi i njeriut me Perëndinë. Fryma e Shenjtë duhet të hapë sytë tanë dhe duhet të ndryshojë zemrën tonë prej guri në një zemër prej mishi përpara se ne të besojmë (Ezekieli …

Cili është kuptimi i fjalës “Monergjizëm”? Read More »

“Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian”

Koment:  “Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian…” Përgjigje: Vëlla në Krishtin, Kalvinizmi dhe Arminianizmi zakonisht përdoren si shkurtesë për Monergjismin dhe Sinergjismin. Ose ti beson që Ripërtëritja paraprin besimin ose jo? Ose ti pohon që Krishti është i mjaftueshëm për të siguruar gjithcka që ke nevojë për shpëtim (duke përfshirë një zemër të re …

“Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian” Read More »

Vullneti i Lirë Sinergjist kundër Hirit të Lirë Monergjist

Sinergjistët mësojnë ‘… Të gjithë ata që besuan ishin parackatuar për jetën e përjetshme.’ por Bibla mëson, “Dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme, besuan.” (Veprat 13:48) Sinergjistët mësojnë ‘…askush nuk e njeh Atin përveç atyre që zgjedhin Birin.’ Por Bibla mëson që “asnjë nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe …

Vullneti i Lirë Sinergjist kundër Hirit të Lirë Monergjist Read More »

“Urdhërimi im nuk është shumë i vështirë për ty” – Ligji i Ripërtërirë 30

Sinergjistët citojnë shpesh Ligjin e Ripërtërirë 30:11-14 për të treguar që njeriu mund të kthehet te Perëndia nga vetë kapacitetet e tija natyrore. “11. Ky urdhërim që të jap sot nuk është shumë i vështirë për ty, as shumë larg teje. 12. Nuk është në qiell që ti të thuash: ‘Kush do të ngjitet në …

“Urdhërimi im nuk është shumë i vështirë për ty” – Ligji i Ripërtërirë 30 Read More »

Monergjizmi = Vetëm Krishti

Kohët e fundit një vizitor dukej shumë i shqetësuar që ne barazonim besimin tonë në Monergjizëm me “Vetëm Krishti” — sepse duke bërë këtë ne po tregoheshim tribalë, sepse kjo komunikon idenë që sinergjistët nuk afirmojnë “Vetëm Krishti” dhe të bësh këtë pohim shkakton grindje midis vëllezërve. Por qëllimi ynë nuk është të shkaktojmë grindje, …

Monergjizmi = Vetëm Krishti Read More »