Pse duhet të praktikojmë shkollimin në shtëpi të fëmijëve tanë.

Edukimi dhe trajnimi i fëmijëve tanë është një përgjegjësi shumë e madhe, një përgjegjësi që na është dhënë nga vetë Perëndia. Prindërit e krishterë duhet ta marrin shumë serozisht këtë përgjegjësi për të mësuar, edukuar, dhe trajnuar fëmijët e tyre. Perëndia na thotë në Fjalën e tij, “Unë, në fakt, e kam zgjedhur, me qëllim […]

Continue Reading