Shiko te Jezusi

Shiko te Jezusi – Nga Charles Spurgeon

Mëngjes, 28 Qershor “Duke i drejtuar sytë te Jezusi.” Hebrenjtë 12:2 Është puna e Frymës së Shenjtë ti drejtojë sytë tanë nga vetja te Jezusi; por puna e Satanit është e kundërta e kësaj, sepse ai vazhdimisht përpiqet të na bëjë që të shikojmë te vetja në vend të Krishtit. Ai na thotë, “Mëkatet e …

Shiko te Jezusi – Nga Charles Spurgeon Read More »