Rrefimet pozitive, lartesimi i njeriut, perdorimi i Zotit dhe ungjilli i rreme i prosperitetit

Mesimet jo biblike te rrefimeve pozitive dhe fjaleve qe gjoja kane fuqi dhe sjellin gjera ne ekzistence, ungjilli i prosperitetit qe premton shendet dhe pasuri dhe qe perdor Zotin si sherbetorin e njeriut per te plotesuar te gjitha nevojat dhe deshirat e tij.

Continue Reading