Rikthimi te Bibla

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë do të harroj bijtë e tu.” (Osea 4:6). Profeti Amos paralajmëroi, “Ja do të vijnë ditët”, thotë Zoti, Zoti, “gjatë të cilave unë do të dërgoj urinë në vend, jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit.” (Amosi 8:11). Shqetësimi ynë i madh është që situata në kohën tonë dhe në këtë tokë është shumë e ngjashme me kohën e profetëve të vjetër. Gazeta “The Times” deklaroi në botimin e saj në 30 Janar 1993, “Cila është situata e vërtetë [në Angli]? Besimtarët adhurues të krishterë janë një grusht i vogël në kombin tonë. Nëntëdhjetë përqind ose më shumë e qytetarëve tanë nuk kanë njohuri për Krishtërimin.” Ky është një koment i trishtueshëm. Nga ky “grusht i vogël” ka dallime të mëdha besimi. Prandaj, ka një nevojë të madhe që Besimi i Reformuar të shpallet. Si është gjendja aktualisht? Ne po jetojmë në “ditët e fundit” (Veprat 2:17). Gjatë kësaj periudhe kohe, Fjala e Zotit tonë është duke u përmbushur në atë që shumë do të bien (1 Tim. 4:1) dhe dashuria e shumëkujt do të “ftohet” (Mateu 24:12). Brenda vetë botës, ka një materializëm të madh që ka helmuar shoqërinë. Ka një mësymje të çmendur për më shumë e më shumë argëtim—shpesh herë të llojit më të neveritshëm. Përqeshësit vazhdojnë të tallen, duke pyetur, “Ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse, që kur etërit fjetën, të gjitha gjërat mbetën në po atë gjendje si në fillim të krijimit”. (2 Pjetri 3:4). Gjendja në kishat është pothuajse kaq keq. Apostazia mbizotëron. Ka një largim masiv nga “shtigjet e vjetra” (Jerermia 6:16). Gjithashtu ka “ujqër të veshur si dele” (Mateu 7:15). Profecia e Shkrimit po përmbushet: “Dhe vetë midis jush do të ngrihen burra që do të flasin gjëra të çoroditura, që të tërheqin pas vetes dishepujt” (Veprat 20:30). Ka përsëri një presion në rritje për bashkimin e të gjitha kishave dhe denominacioneve. Doktrina konsiderohet e parëndësishme. Teologji “të reja” ngrihen. Delet, duket sikur janë duke u ngrënë nga ujqërit grabitqarë. Atëhere, siguria jonë duhet të jetë vetëm në Fjalën e Krishtit, “Askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime” (Gjoni 10:28). Në këto kohë të vështira, Fjala e Krishtit vjen me zë të lartë dhe në mënyrë të qartë, “Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas …” (Zbulesa 3:20). Ashtu siç Ai qëndroi përpara derës së kishës të Laodicesë, duke u bërë thirrje besnikëve që ishin në kishën apostate, po kështu Ai thërret akoma sot. Njerëzit e Perëndisë kanë uri për Fjalën. Shumë nuk janë duke u ushqyer. Ata po marrin “gurë në vend të bukës.” Krishti u bën thirrje për të dalë dhe për të ngrënë bashkë me Të rreth Fjalës së Tij e cila qëndron përgjithmonë. Prandaj, ne të Kishës së Reformuar Protestante, kërkojmë të krijojmë një lidhje midis atyre që e duan besimin e Reformuar dhe akoma dëshirojnë “shtigjet e vjetra.” Ne dëshirojmë të vendosim, ku kjo është e mundur, kisha që me guxim do të shpallin të vërtetat e vjetra. Çfarë është besimi i “Reformuar”? Me “besim,” ne i referohemi trupit të së vërtetave që është vendosur në vetë Shkrimin. Ne flasim për besimin e “Reformuar” jo sikur të ishte ndonjë lloj zëvendësimi për besimin e Shkrimit. Ka vetëm një trup të vërtetash që është paraqitur në Shkrime. Me fjalën “Reformuar,” ne e dallojmë veten nga të tjerët të cilët në një mënyrë apo në një tjetër devijojnë nga “besimi” të vendosur në Fjalën e Perëndisë. Ne mbajmë të vërtetat e Shkrimit siç ato janë përmbledhur sistematikisht në Standartet e Westministerit dhe Tre Format e Unitetit, që janë, Katekizmi i Hajdelbergut, Rrëfimi Belg i Besimit, dhe Kanonet e Dortit. Atëhere, çfarë është besimi i Reformuar (pra, sipas Shkrimit)? Sovraniteti i Perëndisë Para së gjithash, besimi i Reformuar thekson Sovranitetin e Perëndisë. A e dallon kjo nga të tjerët që gjithashtu mësojnë sovranitetin e Perëndisë? Po. Ne jemi të bindur që besimi i Reformuar mban të vërtetën për sovranitetin e Perëndisë në mënyrë konsistente. Të gjithë të krishterët bien dakord që Perëndia është sovran. Ai sundon mbi gjithçka. Megjithatë, në mënyrë të përsëritur ndeshesh me doktrina dhe praktika që janë në kundërshtim me të vërtetën e Sovranitetit të Perëndisë. Për të kënaqur arsyetimin njerëzor, ka persona që këmbëngulin për “vullnetin e lirë” të të gjithë njerëzve për të pranuar ose refuzuar Krishtin si ata duan. Ka persona që paraqesin një Krisht që troket në derën e zemrës së mëkatarit, duke u lutur për ta pranuar (duke keqcituar Zbulesën 3:20). Ka persona që mësojnë që numri përfundimtar i të zgjedhurve të Perëndisë është caktuar jo nga Perëndia në përjetësi, por nga veprimet e njeriut. Ka persona që mësojnë që Perëndia i do të gjithë njerëzit —por prapësëprapë në fund disa prej tyre Ai i hedh në Ferr. Të tjerë mësojnë që për shkak të dashurisë së Perëndisë për të gjithë, Ai nuk hedh asnjë në Ferr. Besimi i Reformuar në mënyrë konsistente mban sovranitetin e Perëndisë. Ai ka krijuar në gjashtë ditë të mirëfillta (Zanafilla 1), dhe vazhdon të mbajë të gjithë universin e Tij. Ai drejton dhe kontrollon gjithashtu të gjitha krijesat morale dhe racionale. Ai ka caktuar që nga përjetësia për të shpëtuar disa (të zgjedhurit) përmes gjakut të Qengjit (Efesianët 1:4) dhe të anashkalojë të tjerët duke i dënuar në Ferr për shkak të mëkateve të tyre (Romakët 9:22). Perëndia kurrë nuk braktis ndonjë aspekt të sundimit të tij. Të gjitha doktrinat e kishës së Krishtit duhet të jenë në përputhje me të. Kisha nuk duhet të “përshtasë” sovranitetin e Perëndisë për të akomoduar idenë e njeriut për atë që është e drejtë. Rrëfimi i njeriut duhet të jetë

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

Dy gjëra që ka bërë Pandemia e Koronavirusit

1. Koronavirusi i ka bërë njerëzit të shohin se sa të brishtë dhe sa të pafuqishëm janë, dhe që paratë e tyre, sado të shumta qofshin, nuk u bëjnë shumë punë. Njeriu modern, që mendon se nuk ka nevojë për Perëndinë, ka parë që perënditë e tij kaq shumë të dashura dhe të adhuruara prej tij, shkenca, teknologjia, pushteti, paraja, siguria, vetë-mjaftueshmëira dhe të tjera nuk e ndihmojnë dot në gjithë këtë situatë të shkaktuar nga një virus kaq i vogël. Ashtu si në rastin e tërmetit të vitit të kaluar, edhe Koronavirusi po tregon fort se sa i pafuqishëm dhe sa i vogël është njeriu. Si tërmeti ashtu edhe Koronavirusi janë një paralajmërim bubullues nga Perëndia për njerëzit që të kthehen tek Ai. Herët a vonë, nga tërmeti, apo nga Koronavirusi, apo dicka tjetër, cdo njëri prej nesh do të vdesë dhe, duam apo nuk duam ne, secili prej nesh do përballet me Perëndinë dhe do të gjykohet nga Perëndia. Bibla thotë që pas vdekjes vjen gjykimi (Hebrenjtë 9:27). Bibla na tregon se cfarë kërkon prej nesh Perëndia në situatën ku ndodhemi: “…Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha: ”A mendoni ju se ata Galileas ishin më shumë mëkatarë nga gjithë Galileasit e tjerë, sepse vuajtën të tilla gjëra? Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Ose, a mendoni ju që ata të tetëmbëdhjetë, mbi të cilët ra kulla në Siloe dhe i vrau, ishin më shumë fajtorë se gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë”. (Ungjilli i Lukës 13:1-5). Tani është koha për t’u penduar dhe për t’u kthyer te Perëndia përmes Krishtit i cili është Udha, e Vërteta dhe Jeta. Nëse ti je një ndër ata persona që ende nuk je penduar dhe nuk ke ardhur te Krishti për shpëtim, unë dua që të dish, në bazë të Fjalës së Perëndisë, që Perëndia është i zemëruar me ty dhe zemërimi i Tij i drejtë dhe i shenjtë flakëron dhe po grumbullohet dita ditës, cdo ditë e më tepër kundër teje, ashtu si uji grumbullohet në një digë, për ditën e madhe të gjykimit të Tij. Pendohu dhe Beso te Krishti. Kthehu drejt Perëndisë që në mëshirën e Tij ende po e mban hapur, kanat më kanat, derën e Tij.   2. Por ka edhe dicka tjetër që Koronavirusi ka bërë. Pandemia e Koronavirusit, si asnjëherë më parë, ka nxjerr bllof dhe gënjeshtarë të gjithë ata persona që pretendojnë se kanë dhuntinë e shërimit dhe që kanë autoritetin për të dëbuar sëmundjet. Situata në të cilën ndodhemi është rasti dhe koha më e mirë për ata që të demonstrojnë vërtetësinë e fjalëve të tyre dhe për të praktikuar atë që pohojnë me të madhe. Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë, që deri më tani u kanë besuar pohimeve të këtyre njerëzve që vetë-quhen Apostuj, Profetë apo Shërues dhe kanë besuar që të ashtuquajturat “takime shërimi” që ata organizojnë janë nga Zoti, të fillojnë të reflektojnë dhe të mendojnë që në ndryshim nga Apostujt e Krishtit te Ungjijtë dhe te Veprat që u zgjodhën drejtpërdrejt nga Krishti, që ishin dëshmitarë okularë të Krishtit dhe që u dha autoritet nga vetë Ai, këta persona Krishti nuk i ka zgjedhur si Apostuj, nuk janë dëshmitarë okularë të Krishtit dhe nuk kanë asnjë autoritet. Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë te fillojne te mendojne pse në kohë normale, përpara Koronavirusit, keta njerez qe organizonin takime sherimi, qe rrezonin kedo qe u dilte perpara dhe benin “sherime”, tani, gjate Koronavirusit, nuk bejne dot asnje sherim dhe nuk mund te sherojne askend? Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë te fillojne te kuptojne cka ndodh në realtiet. Që këta njerëz qe pretendojne per sherime, shpesh janë folës dinamikë, flasin me fjalë të mëdha, i mbeshtjellin filozofitë dhe doktrinat e tyre shkatërruese duke përdorur etiketa dhe terma të krishtera, organizojnë takime shërimi, mbledhin njerëz, dhe pastaj me anë të muzikës (që ndikon shume te emocionet e njerëzve), me fjalë të bukura, me fjalë të forta dhe të fuqishme, duke përdorur fuqinë e sugjestionimit dhe hipnozën i cojnë njerëzit në një gjendje dhe në një pikë ku ata duan. Vetëm pasi kjo është arritur fillojnë të bëjne “shërime” duke i rrëzuar njerëzit përtokë dhe i bëjnë të ndiejnë më pak apo aspak dhimbje. Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë te fillojne te reflektojne dhe mendojne. Pse keto takime behen ne ambjente te kontrolluara? Pse ndodhin kryesisht pas muzikes? Pse fiks e njëjta gjë ndodh edhe në disa kulte pagane? Mos vallë edhe në kultet pagane është fuqia e Perëndisë së Biblës? Pse hipnotizuese profesionistë që nuk kanë lidhje me Frymën e Shenjtë janë të aftë të bëjnë rrëzime në tokë identike si ato që kryhen nëper disa kisha? Pse jobesimtaret që përdorin hipnozën janë në gjendje tu heqin njerëzve dhimbjen? Madje pse është bërë provë qe edhe ti operojne pacientet vetëm duke përdorur hipnozën dhe pa anestezi? A përkojne këto gjëra me Biblën? Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë të fillojnë të reflektojnë dhe mendojnë që e gjitha kjo, është e zakonshme dhe ndodh rëndom nëper disa kulte dhe Hinduizmin Kuandalin, por kjo po i atribuohet fuqisë së Perëndisë dhe po bëhet nën emrin e Frymës së Shenjtë. Ky eshte nje falsifikim i fuqise se Perendise per te cilen do te jepet llogari. Eshtë koha që të krishterët e vërtetë dhe të sinqertë te fillojne te reflektojne qe ne asnje vend ne Bibel nuk shohim keto gjera qe ndodhin sot. Ajo qe po ndodh sot dhe qe ka gllaberuar kishat nuk eshte ajo qe ndodhte ne Veprat e Apostujve apo ne Kishen e Hershme por eshte nje falsifikim dhe imitim i asaj. Ne kohen e Veprave te Apostujve, Shkrimi ende nuk kishte perfunduar, dhe kisha ishte duke u themeluar.

Dy gjëra që ka bërë Pandemia e Koronavirusit Read More »

Mësoje të vërtetën, shpalle të vërtetën, mbroje të vërtetën

Me rastin e ditës së Reformacionit Protestant më lejoni të flas për një burrë të Perëndisë të asaj epoke. Jan Husi jetonte në Pragë dhe pasi kishte lexuar shkrimet e Xhon Uiklifit (John Wycliffe) binte dakord që kleri ishte i korruptuar dhe kishte nevojë për reformim. Ai filloi të predikonte idetë e Reformimit në kishën e tij në Pragë dhe kjo bëri që të akuzohej për krime të mëdha kundër Kishës Katolike. Ai tha: “Nuk do ta braktis të vërtetën as për një kishë të mbushur me flori”. Për shkak të qëndrimit të tij për të vërtetën biblike e dënuan me vdekje në turrën e druve. Kur erdhi dita e ekzekutimit e tallën dhe e mallkuan. Një kurorë të gjatë ia vendosën në kokë ku ishin pikturuar tre diaj që po luftonin për të zotëruar shpirtin dhe ku ishte shkruar “kreu i heretikëve”. Peshkopët i’a dorëzuan shpirtin e tij djallit, por Husi u përgjigj: “Kurse unë i’a kushtoj më të mëshirshmit Zotit Jezu Krisht.” Një “mik” i Hasit, Mbreti Venceslas, që ishte gjithashtu vëllai i perandorit, nuk bëri asgjë për të ndaluar ekzekutimin. Kur arriti te vendi që do të ekzekutohej i kërkuan për herë të fundit që të hiqte dorë nga idetë e tij. Husi tha: “Perëndia është dëshmitari im që provat kundër meje janë të rreme. Kurrë nuk kam menduar apo predikuar përvecëse me qëllimin e vetëm që nëse është e mundur t’i fitoj njerëzit nga mëkatet e tyre. Në të vërtetën e ungjillit kam shkruar, mësuar dhe predikuar; për këtë të vërtetë do të vdes me guxim.” Atij i’a hoqën rrobat, i’a lidhën duart pas shpine dhe pastaj e lidhën nga qafa me një zinxhir të ndryshkur te turra e druve. Me një buzëqeshje ai tha se Shpëtimtari i tij u lidh me një zinxhir edhe më të rëndë. Kur u ndez zjarri, Husi filloi të këndonte, “Krisht, Biri i Perëndisë së gjallë, ki mëshirë për ne”, pastaj: “Krisht, Biri i Perëndisë së gjallë, ki mëshirë për mua”. Një prift që po shihte ekzektuimin raportoi se para se Husi të vdiste tha: “Ju mund të piqni këtë patë (Hasin – mbiemri i tij do të thoshte “patë” në gjuhën ceke) por pas një shekulli do të cohet një mjellmë e cila do të triumfojë.” Saktësisht 102 vite më vonë, Martin Luteri do të gozhdonte 95 tezat e tij në derën e kishës së Vitenbergut. Në këtë epokë moderne ku jetojmë sot kemi më shumë nevojë se kurrë për burra si Jan Husi. Reformatorët dhanë jetën e tyre për të vërtetat biblike dhe për reformimin e kishës. Eshtë llogaritur që 50 milionë burra, gra e fëmijë u vranë dhe u dogjën në turrën e druve për shkak se besonin dhe qëndronin për të vërtetat biblike. Por sot, trishtueshëm, kisha është larguar nga Shkrimet dhe të vërtetat për të cilat vdiqën miliona protestantë. Sot vëmëndja është te njeriu, te përvoja, te vegimet, te emocionet, te argëtimi, te aktivitetet, si të ndihemi më mirë, te vetë-vlerësimi, te vetë-përmbushja, te pasuria, te pushteti, te psikologjia, te ngritja e njeriut, te promovimi i njeriut, te fuqia e njeriut, te vullneti i lirë i njeriut, te ulja e Perëndisë që nuk mund të bëjë asgjë pa lejen tonë, ku Perëndia shihet si shërbëtor i njeriut, si Perëndi i pafuqishëm, si Perëndi që është më shumë reagues sesa veprues, me një ungjill të zbutur që nuk ka fuqi, te lajkatimi, te strategjitë mishërore, me taktika marketingu, te gjysmë të vërtetat, te vendimet njerëzore dhe që kanë zëvendësuar ripërtëritjen/rilindjen prej së larti, te mos të folurit për mëkatin, për pendesën, për gjykimin, për zemërimin e Perëndisë, etj, etj. Sot na thuhet se nuk duhet të diskutojmë, se nuk duhet të debatojmë, se “doktrinat nuk kanë rëndësi”, se këto janë përcarëse. Sot, shumë duan që t’u gudulisen veshët. Shumë janë gati të sakrifikojnë të vërtetën në altarin e paqes dhe unitetit dhe ku shumë duan të ndërtojnë mbretërinë e tyre. Sot, më shumë se kurrë, ne kemi nevojë për burra që e duan të vërtetën, e shpallin atë dhe e mbrojnë atë, dhe që janë gati të vdesin për të. Kur kisha rikthehet te rrugët e vjetra ajo është e fuqishme dhe e ndryshon komplet vendin sic edhe ndodhi gjatë Reformacionit, por kur kisha i braktis të vërtetat e vjetra, shtigjet e vjetra, ajo është pa fuqi. Edhe sot kemi nevoje për një Reformim të thellë. Mësoje të vërtetën, shpalle të vërtetën, mbroje të vërtetën. Lexues i dashur, qoftë kjo dëshira jote ashtu sic ështe edhe e imja. Amen.  

Mësoje të vërtetën, shpalle të vërtetën, mbroje të vërtetën Read More »