Prindërimi

Pse duhet të praktikojmë shkollimin në shtëpi të fëmijëve tanë.

Edukimi dhe trajnimi i fëmijëve tanë është një përgjegjësi shumë e madhe, një përgjegjësi që na është dhënë nga vetë Perëndia. Prindërit e krishterë duhet ta marrin shumë serozisht këtë përgjegjësi për të mësuar, edukuar, dhe trajnuar fëmijët e tyre. Perëndia na thotë në Fjalën e tij, “Unë, në fakt, e kam zgjedhur, me qëllim …

Pse duhet të praktikojmë shkollimin në shtëpi të fëmijëve tanë. Read More »

Atësia – Nga Methju Henri (Matthew Henry)

“Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i rrisni në disiplinë dhe në këshillë të Zotit.” – Efesianët 6:4 Megjithëse Perëndia ua ka dhënë juve autoritetin, ju nuk duhet të abuzoni me atë autoritet, duke kujtuar që fëmijët tuaj janë, në një mënyrë të veçantë, pjesë të vetes suaj, dhe prandaj duhet …

Atësia – Nga Methju Henri (Matthew Henry) Read More »