Predikimi Teocentrik

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë

Është krejt thelbësore që kisha ta shohë vetveten si institucion i themeluar për lavdinë e Perëndisë. Kam frikë se kisha në Amerikë është larguar nga ky qëllim i lartë dhe, në vend tij, është përqendruar te humanizmi. Në ditët e sotme kisha duket se mendon që qëllimi i saj është të ndihmojë njerëzit të ndihen …

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë Read More »

Predikimi Biblik – Nga Steve Lawson

Valter Kaiser, nje studiues i rëndësishëm ungjillor, bëri një thënie të thjeshtë, por të goditur në fjalimin hapës në Seminarin Teologjik të Dallasit, Prill 2000, një sfidë frymëzuese që duhet të rrëmbjejë zemrat e gjithë atyre që janë thirrur për shërbesën e predikimit dhe të mësimit biblik. “Ata që dalin në podium për të predikuar,” …

Predikimi Biblik – Nga Steve Lawson Read More »

Pasioni i Predikimit Biblik

Xhon Mekarthur, pastor dhe autor fort i respektuar, një herë i tha një grupi predikuesish në një konferencë kombëtare pastorësh: “Tani ëshë koha që burrat më të fortë të predikojnë mesazhin më të fortë në kontekstin e shërbesës më të fortë.” Thënia provokuese arriti tek unë dhe më mbërtheu nga jaka e xhaketës duke më …

Pasioni i Predikimit Biblik Read More »

Predikimi i fokusuar te Perëndia

Nga Bernie van Eyk “Njerëzit janë të uritur për madhështinë e Perëndisë,” vë në dukje Xhon Pajper (John Piper), “por shumica prej tyre nuk do t’i vinin këtë diagonzë jetëve të tyre të trazuara. Madhështia e Perëndisë është një kurë e panjohur sot. Ka receta shumë më të njohura në treg, por dobia e çdo …

Predikimi i fokusuar te Perëndia Read More »