“Duhet të jetë e vështirë në Amerikë…”

Një pastor amerikan ishte për një vizitë te një pastor në një vend ku të krishterët persekutohen shumë. Pastori amerikan tha, “Duhet të jetë shumë e vështirë të drejtosh kishën këtu.” Pastori tjetër iu përgjigj, “Jo, e vështirë duhet të jetë në Amerikë. Këtu ne e dimë kush janë të krishterët e vërtetë”.    

Continue Reading

Të jesh Besnik ndaj Perëndisë – Nga Thomas Watson

Të jesh më i shenjti në kohët më të liga, është një indikim i së vërtetës së hirit. Të rrëfesh besimin kur kohërat e favorizojnë, nuk është ndonjë gjë e madhe… Të ecësh në udhët e Perëndisë kur ato shahen dhe përfliten, të duash të vërtetën e persekutuar – kjo dëshmon një parim jetësor të […]

Continue Reading