Perëndishmëria

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES

Reformatori Gjerman, Martin Luteri, mësonte që lutja duhet të jetë e gjallë, e fuqishme, e sinqertë, serioze, e trazuar, plot pasion, e fortë dhe e zjarrtë. Luteri e përshkroi lutjen si: “Puna më e vështirë nga të gjitha, – përpjekja mbi gjithë përpjekjet, sepse ai që lutet duhet të luftojë fuqishëm kundër dyshimit dhe murmuritjeve …

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES Read More »

Zakonet e Lutjes të Xhorxh Mullerit

Jeta e Xhorxh Mjullerit qëndron si dëshmi e fuqisë dhe e besnikërisë së Perëndisë tonë të plotfuqishëm. A ka ndonjë që e vë në dyshim akoma që Perëndia i përgjigjet lutjes? Le të mësojnë nga Xhorxh Mjulleri. A ka ndonjë që dyshon nëse Perëndia është në gjendje të bëjë përtej asaj që kërkojmë apo mendojmë? …

Zakonet e Lutjes të Xhorxh Mullerit Read More »

31 Cilësitë e Një Gruaje të Perëndishme

Djemtë e rinj këshillohen shpesh që të gjejnë dhe të martohen me një “grua të perëndishme”, dhe vajzat e reja inkurajohen që të bëhen “gra të perëndishme.” Por cfarë cilësish specifike ka një “grua e perëndishme” sipas Shkrimit? Cilat janë disa cilësi që Bibla tregon që një grua duhet të ketë? Çfarë cilësish duhet të …

31 Cilësitë e Një Gruaje të Perëndishme Read More »

Fjala e Zotit – Nga Çarls Spërxhën

Oh, sikur ti dhe unë të arrijmë në vetë zemrën e Fjalës së Perëndisë, dhe ta marrim Fjalën në veten tonë! Ashtu siç e kam parë krimbin të hajë në gjethe, dhe ta konsumjë, kështu duhet të bëjmë edhe ne me Fjalën e Zotit — jo të zvarritemi mbi sipërfaqen e saj, por të hamë …

Fjala e Zotit – Nga Çarls Spërxhën Read More »