Pentakostalizmi

Bibla, Zbulesa dhe Dhuntitë e Shenjave të Apostujve

Cesacionizmi Nga Robert Rothwell “Ata adhurojnë në atë mënyrë sepse ata nuk e kanë Frymën e Shenjtë.” Unë e dëgjoja shpesh këtë deklaratë kur isha një i krishterë Pentakostal/Karizmatik vite më parë sa herë që ne pentakostalët flisnim për besimtarët jo-pentakostalë, veçanërisht për ata që ndiqnin një formë liturgjie. Ne besonim që megjithëse jo-pentakostalët ishin …

Bibla, Zbulesa dhe Dhuntitë e Shenjave të Apostujve Read More »

Dy gjëra që ka bërë Pandemia e Koronavirusit

1. Koronavirusi i ka bërë njerëzit të shohin se sa të brishtë dhe sa të pafuqishëm janë, dhe që paratë e tyre, sado të shumta qofshin, nuk u bëjnë shumë punë. Njeriu modern, që mendon se nuk ka nevojë për Perëndinë, ka parë që perënditë e tij kaq shumë të dashura dhe të adhuruara prej …

Dy gjëra që ka bërë Pandemia e Koronavirusit Read More »

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit)

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit) Cleon L. Rogers Publikuar fillimisht në Prill, 1965. Është shumë e qartë në mësimin e Palit që gjuhët do të pushojnë (I Kor. 13:8), por, sigurisht, problemi i madh është kur do të ndodhë kjo. Ky studim nuk ka si synim të trajtojë përgjigjet …

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit) Read More »

Cfarë është një Apostull dhe a ka Apostuj sot?

Fjala “Apostull” do të thotë “i dërguar”. Në Shkrimin e Shenjtë kemi dy lloje apostujsh. Shkrimi na flet për dy lloje apostujsh: 1) Apostujt e Krishtit, ata që ishin caktuar nga vetë Krishti, që panë Krishtin e ringjallur (dëshmitarë okularë) dhe që kishin aftësinë për të bërë mrekullitë (shenjat) si Apostuj të Tij. Dhe 2) …

Cfarë është një Apostull dhe a ka Apostuj sot? Read More »