Atësia – Nga Methju Henri (Matthew Henry)

“Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i rrisni në disiplinë dhe në këshillë të Zotit.” – Efesianët 6:4 Megjithëse Perëndia ua ka dhënë juve autoritetin, ju nuk duhet të abuzoni me atë autoritet, duke kujtuar që fëmijët tuaj janë, në një mënyrë të veçantë, pjesë të vetes suaj, dhe prandaj duhet […]

Atësia – Nga Methju Henri (Matthew Henry) Read More »