Martin Luteri

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES

Reformatori Gjerman, Martin Luteri, mësonte që lutja duhet të jetë e gjallë, e fuqishme, e sinqertë, serioze, e trazuar, plot pasion, e fortë dhe e zjarrtë. Luteri e përshkroi lutjen si: “Puna më e vështirë nga të gjitha, – përpjekja mbi gjithë përpjekjet, sepse ai që lutet duhet të luftojë fuqishëm kundër dyshimit dhe murmuritjeve

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES Read More »

Koronavirusi: Një mësim nga Martin Luteri!

Në këto ditë fjala kryesore është virusi i përhapur në shumë vende të botës COVID-19, i quajtur ndryshe Koronavirusi. Ky virus tashmë është shpallur pandemi dhe ka ardhur edhe në Shqiperi. Në një kohë kur numri i personave të infektuar por rritet, lëvizja e njerëzve është kufizuar shumë, shkollat dhe ngjarje të ndryshme janë anulluar,

Koronavirusi: Një mësim nga Martin Luteri! Read More »

Asnjë Shpëtim Përveçëse Një

Për shkak se një vendim i përjetshëm dhe i pandryshueshëm dënimi ka rënë mbi mëkatin – Perëndia nuk mundet dhe as nuk do ta shikojë mëkatin me favor, por zemërimi i Tij qëndron përjetësisht mbi të, në mënyrë të pakthyeshme – shpengimi nuk ishte i mundur pa një pagesë të një vlere të pamasë që

Asnjë Shpëtim Përveçëse Një Read More »

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë

Unë besoj se me anë të arsyetimit dhe fuqisë sime nuk mund të besoj në Jezu Krishtin si Zotin tim, ose të vij tek Ai. Por Fryma e Shenjtë më ka thirrur nëpërmjet ungjillit, më ka ndriçuar me anë të dhuratave të tij, dhe më ka shenjtëruar dhe ruajtur në besimin e vërtetë. Në të

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë Read More »