Martesa

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË QË SHIKOJNË PORNOGRAFI DHE MASTURBOHEN

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË QË SHIKOJNË PORNOGRAFI DHE MASTURBOHEN I dashur vëlla i krishterë që po lufton më këto dy mëkate, Unë që po të shkruaj jam një vëllai yt, besimtar i krishterë, i cili për më shumë se tre dekada me radhë është përballur dhe përleshur me mëkatet e pornografisë […]

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË QË SHIKOJNË PORNOGRAFI DHE MASTURBOHEN Read More »

Detyrat e Veçanta të Burrave ndaj Grave të tyre

Nga Riçard Bakster (Richard Baxter) Marrë nga Kapitulli VIII. Nga doracaku i puritanit anglez mbi jetën familjare, “Ekonomia e krishterë/Christian Economics”, pjesë e librit të tij “Një udhërrëfyes i krishterë/A Christian Directory”, botuar për herë të parë në vitin 1673 dhe ribotuar nga Soli Deo Gloria në vitin 1990. Ai që dëshiron që e tija

Detyrat e Veçanta të Burrave ndaj Grave të tyre Read More »

31 Cilësitë e Një Gruaje të Perëndishme

Djemtë e rinj këshillohen shpesh që të gjejnë dhe të martohen me një “grua të perëndishme”, dhe vajzat e reja inkurajohen që të bëhen “gra të perëndishme.” Por cfarë cilësish specifike ka një “grua e perëndishme” sipas Shkrimit? Cilat janë disa cilësi që Bibla tregon që një grua duhet të ketë? Çfarë cilësish duhet të

31 Cilësitë e Një Gruaje të Perëndishme Read More »

Gruaja e Perëndishme – Të Bëhesh Esteri

Nga Charo Washer, gruaja e Paul Washer “Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? …” Fjalët e urta 31:10 ““Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën .”” ~ 1 Samueli 16:7 ““Kur i vinte radha çdo vajzë të hynte te mbreti Asuero, mbasi kishte bërë dymbëdhjetë muaj përgatitjesh, sipas rregulloreve të

Gruaja e Perëndishme – Të Bëhesh Esteri Read More »