Lëvizja Feministe vs Gruas së Perëndishme

Ne ose mund të ndjekim modelin e Perëndisë për familjen ose mund të ndjekim lëvizjen feministe, e cila kundërshton rolet dhe përgjegjësitë e vecanta që Perëndia ka dhënë për burrin dhe gruan duke i përmbysur ato dhe në këtë mënyrë duke sjellë refuzimin nga gratë të rolit të tyre të dhënë nga Perëndia, rebelimin e …

Lëvizja Feministe vs Gruas së Perëndishme Read More »