Krishtërimi

Të Ungjillëzosh Ungjillorët

Nga John Jeffery Fanella Kur apostulli Pal hyri në Athinë (Veprat 17), ai gjeti një qytet plot me njerëz shpirtërorë të devotshëm dhe fetarizëm të jashtëm. Ai gjeti njerëz inteligjentë dhe kreativë, tempuj mahnitës, moumente dhe ndërtesa madhështore që simbolizonin besimin dhe perënditë athiniane. Ai zbuloi sekte dhe udhëheqës fetarë, librari dhe universitete, fuqi dhe …

Të Ungjillëzosh Ungjillorët Read More »

10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Këto janë 10 paditë, 10 gjërat që duhet të ndryshojnë ne kishën moderne nga Paul Washer. Hyrja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Nevoja për Reformim   1. Mohimi Praktik i Mjaftueshmërisë së Biblës    2. Mosnjohja e Perëndisë 3. Dështimi për të Adresuar Gjendjen e Vërtetë të Njeriut 4. Mosnjohja e Ungjillit …

10 Paditë ndaj Kishës Moderne Read More »