Krishtërimi Biblik

Bibla, Zbulesa dhe Dhuntitë e Shenjave të Apostujve

Cesacionizmi Nga Robert Rothwell “Ata adhurojnë në atë mënyrë sepse ata nuk e kanë Frymën e Shenjtë.” Unë e dëgjoja shpesh këtë deklaratë kur isha një i krishterë Pentakostal/Karizmatik vite më parë sa herë që ne pentakostalët flisnim për besimtarët jo-pentakostalë, veçanërisht për ata që ndiqnin një formë liturgjie. Ne besonim që megjithëse jo-pentakostalët ishin […]

Bibla, Zbulesa dhe Dhuntitë e Shenjave të Apostujve Read More »

Të Ungjillëzosh Ungjillorët

Nga John Jeffery Fanella Kur apostulli Pal hyri në Athinë (Veprat 17), ai gjeti një qytet plot me njerëz shpirtërorë të devotshëm dhe fetarizëm të jashtëm. Ai gjeti njerëz inteligjentë dhe kreativë, tempuj mahnitës, moumente dhe ndërtesa madhështore që simbolizonin besimin dhe perënditë athiniane. Ai zbuloi sekte dhe udhëheqës fetarë, librari dhe universitete, fuqi dhe

Të Ungjillëzosh Ungjillorët Read More »

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Këto janë 10 paditë, 10 gjërat që duhet të ndryshojnë ne kishën moderne nga Paul Washer. Hyrja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Nevoja për Reformim   1. Mohimi Praktik i Mjaftueshmërisë së Biblës    2. Mosnjohja e Perëndisë 3. Dështimi për të Adresuar Gjendjen e Vërtetë të Njeriut 4. Mosnjohja e Ungjillit

10 Paditë ndaj Kishës Moderne Read More »

Praktika Jobiblike dhe Dëmtuese e Lutjes së Shpëtimit!

Shumë kisha ungjillore sot praktikojnë atë që quhet “Lutja e Shpëtimit” ku njerëzve u bëhet thirrje të dalin përpara takimit,  konferencës apo kishës dhe aty duke bërë një lutje “pranojnë” Krishtin. Kjo është një praktikë që u shpik nga Carls Fini (Charles Finney). Fini ishte një person i zellshëm dhe shumë fetar që bënte shumë

Praktika Jobiblike dhe Dëmtuese e Lutjes së Shpëtimit! Read More »

Veprat 13:48 – Doktrina Biblike e Paracaktimit

Ndonjëherë, të vërtetat më të thella gjenden në një varg të vetëm të Shkrimit; ndonjëherë, në gjysëm vargu. Doktrina e madhe dhe thelbësore e shpëtimit e drejtësimit vetëm prej besimit u bazua në gjysëm vargu në librin e Habakukut, kapitulli 2 dhe vargu 4, që thotë “i drejti do të jetojë me anë të besimit”;

Veprat 13:48 – Doktrina Biblike e Paracaktimit Read More »