Kisha

10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Këto janë 10 paditë, 10 gjërat që duhet të ndryshojnë ne kishën moderne nga Paul Washer. Hyrja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Nevoja për Reformim   1. Mohimi Praktik i Mjaftueshmërisë së Biblës    2. Mosnjohja e Perëndisë 3. Dështimi për të Adresuar Gjendjen e Vërtetë të Njeriut 4. Mosnjohja e Ungjillit …

10 Paditë ndaj Kishës Moderne Read More »