Jezus Krishti

Krishti i Lartësuar! – Nga Puritani James Smith, 1855

Nga puritani James Smith, 1855 Nëse shohim krahasimet që janë përdorur nga Fryma e Shenjtë për të përcaktuar Krishtin— ne vëmë re diçka më shumë për bukurinë e Tij. Ai është krahasuar me një NËNË, dhe është thënë që ka më shumë se butësia, mirësia, dhe përkujdesi i një nëne. Shqetësimi për popullin e Tij

Krishti i Lartësuar! – Nga Puritani James Smith, 1855 Read More »

Jezusi – Çelësi dhe Fija e Artë!

Nga Octavius Winslow (1808 – 1878)   Jezusi është tema e madhe e Dhiatës së Vjetër dhe asaj të Re. E gjithë Bibla është projektuar për të dëshmuar për Krishtin, “Shkrimet… dëshmojnë për mua!” – Jezusi, Gjoni 5:39 Në Krishtin Mesian, në Jezusin Shpëtimtarin, në Birin e Perëndisë Shpengimtarin—përqëndrohen të gjitha të vërtetat e Biblës.

Jezusi – Çelësi dhe Fija e Artë! Read More »

Krishti është Ndërmjetësi i Besëlidhjes së Re mes Perëndisë dhe njerëzve

Nga Testamenti i Vjetër kam zgjedhur një objekt – Tabernakullin (Eksodi 25-40), i cili tipologjikisht pararend dhe profetizon Besëlidhjen e Re, flijimin e përkryer të Krishtit, kjo sipas Letrës drejtuar Hebrenjve 9 (pjesa e zgjedhur nga Testamenti i Ri). Testamenti i Ri shpjegon qartë domethënien e Tabernakullit, arsyen pse Perëndia ngarkoi Moisiun dhe shtëpinë e

Krishti është Ndërmjetësi i Besëlidhjes së Re mes Perëndisë dhe njerëzve Read More »