James White

Për Çfarë Erdhi Krishti? Ja dy Këndvështrime

Timothy Keller:  Perëndia i Universit u bë një fëmijë i lëvizur për t’u afruar me ty.   James White:  Jo zotëri, Personi i dytë i Trinisë mori një natyrë të përsosur njerëzore para së gjithash për t’i dhënë lavdi Perëndisë Triun në shpëtimin e një populli plotësisht të padenjë mbi të cilët Perëndia Triun kishte

Për Çfarë Erdhi Krishti? Ja dy Këndvështrime Read More »

S’ka Shqelma dhe të Bërtitura – Hiri Efektiv i Perëndisë.

“Doktrina e ‘hirit të parezistueshëm’… është thjesht besimi që kur Perëndia zgjedh të lëvizë në jetën e të zgjedhurve të tij për ti sjellë nga vdekja shpirtërore në jetën shpirtërore, asnjë fuqi në qiell ose në tokë nuk mund ta ndalojë Atë ta bëjë këtë… Eshtë thjesht rrëfimi që kur Perëndia zgjedh të ringjallë njerëzit

S’ka Shqelma dhe të Bërtitura – Hiri Efektiv i Perëndisë. Read More »

Fjala “të gjithë” përcaktohet nga konteksti i saj – gjithmonë!

Në 1 Shkurt 2006, postova një artikull këtu që përshkruante përdorimin e fjalës “të gjithë” në shkrime. Titulli i artikullit ishte “Të gjithë gjithmonë do të thotë të gjithë, apo jo?” Unë sapo vizitova blogun e mikut im, Dr. Xhejms Uait (James White) te www.aomin.org, dhe në një artikull atje ai liston një numër të

Fjala “të gjithë” përcaktohet nga konteksti i saj – gjithmonë! Read More »