George Whitefield

Zgjedhja përkundrejt Vetë-Mjaftueshmërisë

“Nga ana ime, unë nuk mund të shoh se si përulësia e vërtetë e mëndjes mund të fitohet pa një njohuri të [doktrinës së zgjedhjes]; dhe megjithëse unë nuk do të them, që cdo njeri që mohon zgjedhjen është një njeri i keq, prapësëprapë unë do të them…që është një shenjë shumë e keqe: një

Zgjedhja përkundrejt Vetë-Mjaftueshmërisë Read More »

Vullneti i Lirë dhe Bindja – George Whitefield

Doktrinat e zgjedhjes sonë dhe drejtësimit falas në Krishtin Jezus po mbushin çdo ditë  zemrën time. Ato mbushin shpirtin tim me një zjarr të shenjtë dhe më japin konfidencë të madhe në Perëndinë Shpëtimtarin tim. Shpresoj që do të kapim zjarrin nga njëri-tjetri, dhe që do të ketë një garë të shenjtë midis nesh, se

Vullneti i Lirë dhe Bindja – George Whitefield Read More »