Ecja në Zotin

Mirenjohja

LETËR E HAPUR: PËRSE MIRËNJOHJA ËSHTË NJË VIRTYT THELBËSOR PËR NE TË KRISHTERËT?

LETËR E HAPUR PËRSE MIRËNJOHJA ËSHTË NJË VIRTYT THELBËSOR PËR NE TË KRISHTERËT? I dashur vëlla dhe motër e krishterë, Pas dy letrave në të cilat u mora me dy tema madhore e thelbësore, sikurse janë largimi i të rinjve nga vendi dhe përballja e shumë burrave dhe të rinjve të krishterë me mëkatet e […]

LETËR E HAPUR: PËRSE MIRËNJOHJA ËSHTË NJË VIRTYT THELBËSOR PËR NE TË KRISHTERËT? Read More »

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES

Reformatori Gjerman, Martin Luteri, mësonte që lutja duhet të jetë e gjallë, e fuqishme, e sinqertë, serioze, e trazuar, plot pasion, e fortë dhe e zjarrtë. Luteri e përshkroi lutjen si: “Puna më e vështirë nga të gjitha, – përpjekja mbi gjithë përpjekjet, sepse ai që lutet duhet të luftojë fuqishëm kundër dyshimit dhe murmuritjeve

PROGRAMI PRAKTIK I LUTERIT PËR TË GJALLËRUAR JETËN E LUTJES Read More »

Zakonet e Lutjes të Xhorxh Mullerit

Jeta e Xhorxh Mjullerit qëndron si dëshmi e fuqisë dhe e besnikërisë së Perëndisë tonë të plotfuqishëm. A ka ndonjë që e vë në dyshim akoma që Perëndia i përgjigjet lutjes? Le të mësojnë nga Xhorxh Mjulleri. A ka ndonjë që dyshon nëse Perëndia është në gjendje të bëjë përtej asaj që kërkojmë apo mendojmë?

Zakonet e Lutjes të Xhorxh Mullerit Read More »