Doktrinat e Hirit

Tendenca e të gjitha Herezive dhe Mësimeve të Rreme | Nga Spërxhën

Nga predikimi i Spërxhën (Spurgeon), “Vetë-mjaftueshmëria e vrarë” Eshtë një fakt i madh që të gjitha herezitë që kanë dalë në kishën e krishterë kanë pasur një tendencë të vendosur për ‘të çnderuar Perëndinë dhe për të lajkatuar njeriun’. Ato kanë pasur gjithmonë si synim të fshehtë, në mos qëllim të hapur, lartësimin e natyrës […]

Tendenca e të gjitha Herezive dhe Mësimeve të Rreme | Nga Spërxhën Read More »

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

Cila do të jetë kënga jote?

Nga Augustus Toplady (1740 –1778) Cila do të jetë kënga jote kur të arrish në qiell? Bekuar qoftë Perëndia, që Ai më dha vullnet të lirë; dhe e bekuar qoftë vetja ime e shtrenjtë, që e përdori atë si duhet? O jo, jo! Një këngë e tillë si kjo nuk është dëgjuar asnjëherë në qiell,

Cila do të jetë kënga jote? Read More »

ROBËRIA PELAGJIANE E KISHËS

Nga R. C. Sproul Pak kohë pas fillimit të Reformacionit, disa vjet pasi që Martin Luteri kishte gozhduar 95 Tezat në derën e kishës së Vitenbergut, ai botoi disa traktate lidhur me tema të ndryshme. Një nga traktatet më provokuese titullohej “Robëria Babilonase e Kishës”. Në këtë libërth, Luteri e hidhte vështrimin pas në periudhën

ROBËRIA PELAGJIANE E KISHËS Read More »

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga B. B. Warfield ÇFARË KUPTIMI KA TERMI “I REFORMUAR”? Termi “i Reformuar” është një term historik që ka lindur pesë shekuj më parë. I referohet një periudhe kur kisha iu nënshtrua Reformimit në përpjekje për ta rikthyer Krishterimin te autoriteti i Shkrimit të Shenjtë. Synimi i Reformimit nuk ishte ta ndryshonte Fjalën e Perëndisë,

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

5 Mësimet Biblike të Papëlqyera dhe të Kundështuara

Ka disa mësime të caktuara të Biblës në lidhje me shpëtimin e njeriut, që janë injoruar dhe harruar nga kisha e sotme moderne, madje ato shpesh refuzohen dhe kundërshtohen. Këto 5 mësime biblike na tregojnë që shpëtimi ynë vjen vetëm nga Perëndia, vetëm nëpërmjet hirit, vetëm përmes Krishtit dhe vetëm për lavdinë e Perëndisë. Këto

5 Mësimet Biblike të Papëlqyera dhe të Kundështuara Read More »