Doktrina Biblike e Paracaktimit

Çfarë është Besimi i Reformuar?

Nga Ron Hanko Profetët e Dhiatës së Vjetër i bënin thirrje Judës për rreziqet e mëdha me të cilat po përballeshin: “Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke qënë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të të refuzoj si priftin tim; duke qënë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë …

Çfarë është Besimi i Reformuar? Read More »

Zgjedhja dhe paracaktimi gjenden nga Zanafilla te Zbulesa

Nga Arthur W. Pink Nuk ka asnjë libër të vetëm në Fjalën e Perëndisë ku Zgjedhja nuk është e deklaruar, e ilustruar në mënyrë të goditur, ose e nënkutpuar. Zanafilla është plot me të: ndryshimi që Zoti bëri midis Nahorit dhe Abrahamit, Ismaelit dhe Isakut, dhe dashuria për Jakobin dhe urrejtjen për Ezaun janë disa …

Zgjedhja dhe paracaktimi gjenden nga Zanafilla te Zbulesa Read More »

A ka Njeriu Vullnet të Lirë dhe A e Eliminon Paracaktimi Vullnetin Tonë?

Komenti i një vizitori: Fjalët kanë nevojë të kenë kuptim sepse përndryshe i gjithë argumenti është kot. Ose shpëtimi është i hapur për të gjithë ose jo. Ose është e paracaktuar kush shkon në qiell ose është një zgjedhje individuale për të zgjedhur shpëtimin nëpërmjet Krishtit. Ju nuk mund ti mbani të dyja mënyrat dhe …

A ka Njeriu Vullnet të Lirë dhe A e Eliminon Paracaktimi Vullnetin Tonë? Read More »

Veprat 13:48 – Doktrina Biblike e Paracaktimit

Ndonjëherë, të vërtetat më të thella gjenden në një varg të vetëm të Shkrimit; ndonjëherë, në gjysëm vargu. Doktrina e madhe dhe thelbësore e shpëtimit e drejtësimit vetëm prej besimit u bazua në gjysëm vargu në librin e Habakukut, kapitulli 2 dhe vargu 4, që thotë “i drejti do të jetojë me anë të besimit”; …

Veprat 13:48 – Doktrina Biblike e Paracaktimit Read More »