Bibla

Të përfituarit nga Fjala e Perëndisë

Të përfituarit nga Fjala e Perëndisë Nga puritani Tomas Uotson (Thomas Watson) (1620-1686) Ky është artikulli i fundit i studimit klasik prej dy pjesësh i mënyrës së duhur se si të lexohet Bibla, Fjala e Shenjtë e Perëndisë. Autori është puritani Watson, pastor dhe mësues i shekullit të shtatëmbëdhjetë. Pjesa më e madhe e këtij …

Të përfituarit nga Fjala e Perëndisë Read More »

Jezusi – Çelësi dhe Fija e Artë!

Nga Octavius Winslow (1808 – 1878)   Jezusi është tema e madhe e Dhiatës së Vjetër dhe asaj të Re. E gjithë Bibla është projektuar për të dëshmuar për Krishtin, “Shkrimet… dëshmojnë për mua!” – Jezusi, Gjoni 5:39 Në Krishtin Mesian, në Jezusin Shpëtimtarin, në Birin e Perëndisë Shpengimtarin—përqëndrohen të gjitha të vërtetat e Biblës. …

Jezusi – Çelësi dhe Fija e Artë! Read More »

Të Flasësh drejt Fjalën e Perëndisë

Ky [Bibla] është libri i panjollosur nga asnjë gabim; është e pastër, e papërzier, e vërteta e përsosur. Pse? Sepse Perëndia e shkroi. Ah! Akuzoje Perëndinë për gabime nëse mundesh; thuaji Atij që libri i tij nuk është ai që duhet të jetë. Kam dëgjuar njerëz, që do donin ta ndryshonin Biblën; dhe (unë pothuajse …

Të Flasësh drejt Fjalën e Perëndisë Read More »

Ky Është Shkrimi i Perëndisë – Spurgeon

Qëndro mbi këtë libër [Biblën], dhe admiro autoritetin e tij. Ky nuk është një libër i zakonshëm. Nuk janë thëniet e sagave të Greqisë; këtu nuk janë shprehjet e filozofëve të epokave të kaluara. Nëse këto fjalë u shkruajtën nga një njeri, ne mund ti refuzonim ato; por, më lejoni të mendoj këtë mendim solemn, …

Ky Është Shkrimi i Perëndisë – Spurgeon Read More »

Arma e Kalvinit – Nga J. M. Boice

Kalvini nuk kishte asnjë armë përveç Biblës… Kalvini predikoi nga Bibla çdo ditë, dhe nën fuqinë e atij predikimi qyteti filloi të transformohej. Ndërsa njerëzit e Gjenevës morën njohurinë e Fjalës së Perëndisë dhe u ndryshuan prej saj, qyteti u bë, sic e quajti John Knox (Xhon Noks) më vonë, një Jeruzalem i ri, nga …

Arma e Kalvinit – Nga J. M. Boice Read More »