Vullneti i lirë

Tendenca e të gjitha Herezive dhe Mësimeve të Rreme | Nga Spërxhën

Nga predikimi i Spërxhën (Spurgeon), “Vetë-mjaftueshmëria e vrarë” Eshtë një fakt i madh që të gjitha herezitë që kanë dalë në kishën e krishterë kanë pasur një tendencë të vendosur për ‘të çnderuar Perëndinë dhe për të lajkatuar njeriun’. Ato kanë pasur gjithmonë si synim të fshehtë, në mos qëllim të hapur, lartësimin e natyrës […]

Tendenca e të gjitha Herezive dhe Mësimeve të Rreme | Nga Spërxhën Read More »

holy week, jesus, christian-4257532.jpg

Pse sot nuk besohet në shpëtimin vetëm prej hirit.

Shumë të krishterë sot mund të pohojnë se shpëtimi është “dhuratë e Perëndisë”, “vetëm prej hirit” dhe që nuk është “nga veprat”. Ky është një pohim i mire dhe biblik, por ky pohim hidhet poshtë po prej vetë atyre kur ata pohojnë, mësojnë dhe besojnë se njeriu ka aftësinë në veten e tij, në gjendjen

Pse sot nuk besohet në shpëtimin vetëm prej hirit. Read More »

man, guy, walking-690642.jpg

Mbi vullnetin e lirë të njeriut – Këndvështrimi sipas Biblës

Sa i përket lirisë së njeriut për të zgjedhur t’i afrohet Perëndisë, Bibla e bën të qartë se ASNJË qenie njerëzore nuk dëshiron dhe nuk mund t’i afrohet Perëndisë me vullnetin e vet të lirë sepse: 1. Njeriu nuk i kupton gjërat frymërore (të Perëndisë) 2. Njeriut i duken marrëzi gjërat frymërore (të Perëndisë) 3.

Mbi vullnetin e lirë të njeriut – Këndvështrimi sipas Biblës Read More »

Vullneti nuk është i Lirë por në Skllavëri.

“Nuk është e vërtetë që vullneti, lënë në veten e tij, mund të bëjë mirë ashtu siç bën edhe keq, sepse nuk është i lirë, por në skllavëri.” – Martin Luteri Po ashtu, nuk është e vërtetë që vullneti, lënë në veten e tij (ndarë nga hiri), mund të zgjedhë të vijë tek Krishti (Gjoni

Vullneti nuk është i Lirë por në Skllavëri. Read More »

A është Perëndia i mjaftueshëm për të na shpëtuar i vetëm?

Ndryshimi thelbësor midis teologjisë së Reformuar dhe asaj jo të Reformuar është që e para afirmon që Jezus Krishti është I MJAFTUESHËM për të shpëtuar deri në fund ndërsa e dyta beson që Jezusi është I NEVOJSHËM, por JO I MJAFTUESHËM. Reformatorët nuk e akuzuan kurrë Romën se besonte që dikush mund të shpëtohej veçmas

A është Perëndia i mjaftueshëm për të na shpëtuar i vetëm? Read More »

A Kanë Njerëzit Vullnet të Lirë për të Ardhur te Krishti?

A kanë njerëzit nga natyra, vullnet të lirë për të ardhur në besim në Jezus Krishtin?  Jo. Bibla deklaron që të gjithë ne ishim rob të korruptimeve tona, Satanit dhe botës. Ja pse Pali lutet për jobesimtarët, “…me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që të njohin të vërtetën, dhe të vijnë në

A Kanë Njerëzit Vullnet të Lirë për të Ardhur te Krishti? Read More »