Steve Lawson

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë

Nga Steve Lawson Çarls Spërxhën (Charles Spurgeon), Princi i njohur i Predikuesve në Londrën e shekullit të nëntëmbëdhjetë, e kuptoi më shumë se shumica nevojën e tij të vazhdueshme për fuqi shpirtërore teksa ngjitej në foltore për të predikuar. Baptisti Viktorian ishte plotësisht i bindur që veçmas fuqizimit prej Frymës së Shenjtë, fjalët e tij […]

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë Read More »

Predikimi Biblik – Nga Steve Lawson

Valter Kaiser, nje studiues i rëndësishëm ungjillor, bëri një thënie të thjeshtë, por të goditur në fjalimin hapës në Seminarin Teologjik të Dallasit, Prill 2000, një sfidë frymëzuese që duhet të rrëmbjejë zemrat e gjithë atyre që janë thirrur për shërbesën e predikimit dhe të mësimit biblik. “Ata që dalin në podium për të predikuar,”

Predikimi Biblik – Nga Steve Lawson Read More »

Pasioni i Predikimit Biblik

Xhon Mekarthur, pastor dhe autor fort i respektuar, një herë i tha një grupi predikuesish në një konferencë kombëtare pastorësh: “Tani ëshë koha që burrat më të fortë të predikojnë mesazhin më të fortë në kontekstin e shërbesës më të fortë.” Thënia provokuese arriti tek unë dhe më mbërtheu nga jaka e xhaketës duke më

Pasioni i Predikimit Biblik Read More »

Reformimi i ekspozimit

Një ekzpozues i shquar që “iu kushtua” predikimit biblik ishte reformatori madhështor i Gjenevës, Xhon Kalvin. Përkushtimi i tij plot pasion ndaj predikimit të fokusuar në Fjalën, të udhëhequr nga teksti mbetet i papërsëritshëm. Për njëzet e tre vjet (1541-1564) ky pastor zvicerian shtjelloi me kujdes Fjalën e Perëndisë para kishës së tij. Kalvini predikonte

Reformimi i ekspozimit Read More »

Ushqim për Bebe nga Podiumi

Për fat të keq, shumë nga ai që quhet predikim biblik sot është shumë larg nga standartet e apostujve. Shumë pastorë duken të kënaqur vetëm duke u dhënë ushqim shpirtëror me pikatore foshnjave shpirtërore, në vend që t’u mësojnë të gjithë këshillën e plotë të Perëndisë. Shumë predikues ungjillorë kanë rënë poshtë dhe prezantojnë diskutime

Ushqim për Bebe nga Podiumi Read More »