Pyetje-Përgjigje

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut

Doktrina e mëkatshmërisë së plotë (ose shthurjes rrenjësore) thotë që të gjithë njerëzit, si pasojë e Rënies, lindin të korruptuar moralisht, skllevër të mëkatit, në armiqësi me Perëndinë, dhe të paaftë për ta kënaqur Atë ose edhe që të kthehen vetë te Krishti për shpëtim. Këto vargje janë mbështetja biblike për këtë doktrinë.   Njeriu […]

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut Read More »

“Zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhja jote”

Pyetje: Si mund ta refuzosh vullnetin e lirë? A nuk i’u thotë Moisiu izraelitëve “Zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhja jote” (Ligji i Përtërirë 30:19) Përgjigje: Po, është shumë e vërtetë që Perëndia i urdhëron izraelitët të “zgjedhin jetën”, Por kur lexohet në kontekst të të gjithë kapitullit, Moisiu zbulon

“Zgjidh, pra, jetën që të mund të jetoni ti dhe pasardhja jote” Read More »

A Kanë Njerëzit Vullnet të Lirë për të Ardhur te Krishti?

A kanë njerëzit nga natyra, vullnet të lirë për të ardhur në besim në Jezus Krishtin?  Jo. Bibla deklaron që të gjithë ne ishim rob të korruptimeve tona, Satanit dhe botës. Ja pse Pali lutet për jobesimtarët, “…me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që të njohin të vërtetën, dhe të vijnë në

A Kanë Njerëzit Vullnet të Lirë për të Ardhur te Krishti? Read More »

“Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian”

Koment:  “Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian…” Përgjigje: Vëlla në Krishtin, Kalvinizmi dhe Arminianizmi zakonisht përdoren si shkurtesë për Monergjismin dhe Sinergjismin. Ose ti beson që Ripërtëritja paraprin besimin ose jo? Ose ti pohon që Krishti është i mjaftueshëm për të siguruar gjithcka që ke nevojë për shpëtim (duke përfshirë një zemër të re

“Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian” Read More »

A ka Njeriu Vullnet të Lirë dhe A e Eliminon Paracaktimi Vullnetin Tonë?

Komenti i një vizitori: Fjalët kanë nevojë të kenë kuptim sepse përndryshe i gjithë argumenti është kot. Ose shpëtimi është i hapur për të gjithë ose jo. Ose është e paracaktuar kush shkon në qiell ose është një zgjedhje individuale për të zgjedhur shpëtimin nëpërmjet Krishtit. Ju nuk mund ti mbani të dyja mënyrat dhe

A ka Njeriu Vullnet të Lirë dhe A e Eliminon Paracaktimi Vullnetin Tonë? Read More »

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë?

Ju nuk mund të mbroni në mënyrë konsekuente që ne jemi të shpëtuar vetëm “prej hirit” kur në të njëjtën frymë deklaroni që njeriu natyror ka një vullnet të lirë për të ardhur te Krishti (Gjoni 6:65). Njeriu ka nevojë për shpëtimin pikërisht sepse vullneti i tij është skllav i mëkatit. Dhe ajo që ëshë

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë? Read More »

Nëse njerëzit nuk paskan vullnet të lirë, si e shpjegon Adamin?

Unë së fundmi postova citimin e mëposhtëm mbi skllavërinë e vullnetit që u pasua me një pyetje nga një vizitor: “Nëse njeriu natyror ka vullnet të lirë për të besuar ungjillin, atëhere pse ka nevojë për hirin ai? Nëse vullneti i tij është i lirë natyralisht atëhere ai do të bënte pa pasur nevojë fare

Nëse njerëzit nuk paskan vullnet të lirë, si e shpjegon Adamin? Read More »

Si mund të jemi ne përgjegjës nëse shpëtimi varet totalisht prej Perëndisë?

Pyetje: Nëse shpëtimi varet totalisht prej Perëndisë dhe hirit të tij, atëhere si mund të jemi ne përgjegjës? Përgjigje. Konsideroni një njeri që merr një kredi prej 1 milion lekësh në bankë për të financuar një kompani të re. Por ai në vend që ti invesotjë në këtë kompani ai i harxhon të gjitha paratë

Si mund të jemi ne përgjegjës nëse shpëtimi varet totalisht prej Perëndisë? Read More »