Martyn Lloyd-Jones

Thirrja e Biblës për jobesimtarin

Vëllezër dhe motra, ju përgjërohem, që të reflektojmë. Thirrja e Biblës për jobesimtarin nuk është “Zoti të do” por “Arratisu nga Zemërimi i Perëndisë që po vjen” dhe “Pendohu dhe Beso”. Cdo njeri do të dalë një ditë përpara Perëndisë dhe sa e pamend do të jetë që në vend që ti paralajmëronim njerëzit me […]

Thirrja e Biblës për jobesimtarin Read More »

Nevoja më e Madhe e Botës – Nga Martin Lloyd-Jones

Puna e predikimit është thirrja më e lartë dhe më e madhe dhe më e lavdishmja… nevoja më urgjente në kishën e krishterë sot është predikimi i vërtetë; dhe për shkak se është nevoja më e madhe dhe më urgjente e kishës, është gjithashtu nevoja më e madhe e botës. ~ Martin Lloid Xhons (Martyn

Nevoja më e Madhe e Botës – Nga Martin Lloyd-Jones Read More »