Kthimi në besim

Shpëtimi vetëm prej hirit, vetëm prej Perëndisë

1. Njeriu është i paaftë për të kuptuar gjërat frymerore, i vdekur, skllav i mëkatit, i verbër, urrejtës i dritës dhe Perendisë. Zanafilla 6:5 dhe 8:21 – “Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse

Shpëtimi vetëm prej hirit, vetëm prej Perëndisë Read More »