John Newton

Tema e Pashtershme e Dashurisë Shpenguese

Ai që mori mëkatet dhe hidhërimet tona, është i ulur mbi fronin e lavdisë, dhe ushtron gjithë pushtetin e tij në qiell dhe në tokë. Fronet, principatat, dhe pushtetet, përulen përpara tij. Çdo ngjarje në mbretëritë e providencës dhe të hirit është nën sundimin e tij. Providenca e tij depërton dhe menaxhon gjithcka, dhe është

Tema e Pashtershme e Dashurisë Shpenguese Read More »