Testi nëse një mësim është nga Perëndia apo nga njeriu