John Calvin

Reformimi i ekspozimit

Një ekzpozues i shquar që “iu kushtua” predikimit biblik ishte reformatori madhështor i Gjenevës, Xhon Kalvin. Përkushtimi i tij plot pasion ndaj predikimit të fokusuar në Fjalën, të udhëhequr nga teksti mbetet i papërsëritshëm. Për njëzet e tre vjet (1541-1564) ky pastor zvicerian shtjelloi me kujdes Fjalën e Perëndisë para kishës së tij. Kalvini predikonte …

Reformimi i ekspozimit Read More »

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë?

Ju nuk mund të mbroni në mënyrë konsekuente që ne jemi të shpëtuar vetëm “prej hirit” kur në të njëjtën frymë deklaroni që njeriu natyror ka një vullnet të lirë për të ardhur te Krishti (Gjoni 6:65). Njeriu ka nevojë për shpëtimin pikërisht sepse vullneti i tij është skllav i mëkatit. Dhe ajo që ëshë …

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë? Read More »

Mësuesi i Brendshëm

Ashtu siç ne nuk mund të vimë te Krishti derisa tërhiqemi prej Frymës, kështu edhe kur ne tërhiqemi ngrihemi në mendje dhe në zemër sipër të kuptuarit tonë. Sepse shpirti, ndriçuar prej Tij, merr një mprehtësi të re, për të soditur misteret qiellore, shkëlqimi i të cilave nuk mund të shihej më parë. Dhe e …

Mësuesi i Brendshëm Read More »