5. Qëndrueshmëria e Shenjtorëve

bible, open, book-1846174.jpg

Lista e Vargjeve për Qëndrueshmërinë dhe Këmbënguljen e Shenjtorëve

1. Atë që Perëndia e fillon, Ai e përfundon. Psalmi 138:8 – Zoti do të kryejë veprën e tij tek unë; o Zot, mirësia jote vazhdon përjetë; mos i braktis veprat e duarve të tua. Predikuesi 3:14 – E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë përjetë; nuk mund t’u shtosh dhe t’u heqësh […]

Lista e Vargjeve për Qëndrueshmërinë dhe Këmbënguljen e Shenjtorëve Read More »

Qëndrueshmëria ose Këmbëngulja e Shenjtorëve

Kompiluar nga Dr. C. MatthewMcMahon Qëndrueshmëria e shenjtorëve nuk do të thotë“një herë i shpëtuar gjithmonë i shpëtuar”. Ky deformim i doktrinës ka qënë shumë i njohur në këto vitet e fundit, por nuk ka qënë kurrë një prezantim i vërtetë i doktrinës. “Një herë i shpëtuar gjithmonë i shpëtuar” i është dhënë më shumë emri“Qëndrueshmëria

Qëndrueshmëria ose Këmbëngulja e Shenjtorëve Read More »