Një meditim mbi 2 Timoteun 2:10

Kjo më poshtë është një meditim i shkurtër mbi 2 Timoteun 2:10 nga Dr. Xhejms Uait (James White).  “Për këtë arsye i duroj të gjitha për hir të të zgjedhurve, që edhe ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezus, dhe me të, lavdi të përjetshme. (2 Timoteu 2:10 – përkthimi nga Dr. James […]

Një meditim mbi 2 Timoteun 2:10 Read More »