1 Timoteu 4:10

“Sepse për këtë, edhe mundohemi dhe po shahemi, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve.” – 1 Timoteu 4:10 Ky varg ka pasur shumë interpretime. Këtu janë disa prej tyre: (1) Ideja që “Perëndia është Shpëtimtari i gjithë njerëzve” do të thotë që të gjithë […]

1 Timoteu 4:10 Read More »