bible, scripture, open-85815.jpg

Të kuptosh 1 Gjonin 2:2

Nga Pastor Xhon Samson (John Samson)   …Një nga pengesat më të mëdha që kam pasur ishte mënyra tradicionale e të kuptuarit tim për 1 Gjonin 2:2. Ky varg funksiononte si një postobllok në të menduarin tim, duke më ndaluar të udhëtoja për një kohë shumë të gjatë në rrugën e njohur si autostrada e […]

Të kuptosh 1 Gjonin 2:2 Read More »