Perëndia në Fronin e tij!

“Froni yt, o Perëndi, vazhdon në përjetësi.” Për kë mund të flitet kjo përveçëse Zotit tonë? Psalmisti nuk mund ta përmbajë adhurimin e tij. Sytë e tij të ndriçuar shikojnë në Burrin mbretëror të Kishës. Perëndia, Perëndia duhet të adhurohet, Perëndia mbretëron, Perëndia mbretëron në përjetësi. Shikim i bekuar! Të verbër janë sytë që nuk mund të shohin Perëndinë në Krishitn Jezus!… Cfarë mëshire për ne që Shpëtimtari ynë është Perëndi, sepse kush tjetër përveçëse Perëndisë mundej të kryente punën e shpëtimit? Çfarë gjëje e mrekullueshme është që Ai mbretëron në një fron që nuk do të kalojë kurrë… Asnjë fron nuk mund të vazhdojë përjetë, përvecëse ai në të cilin vetë Perëndia është ulur. 

~ Çarls Spërxhën (Charles Spurgeon)

 

David’s treasure [Thesari i Davidit] Vol. 1 (Peabody, Maryland;

 The Hendrikson Publisher; 1988) f. 315 –  Komenti mbi Psalmin 45:6.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *