Jeta e provuar nga Dashuria – Spurgeon

Kështu pra, vëllezër dhe motra, nëse ne mund të themi që i duam njerëzit e Perëndisë, si njerëzit e Perëndisë, sepse ata janë njerëzit e Perëndisë, kjo është një tregues që ne kemi kaluar nga vdekja në jetë! A i do ata për hir të Krishtit? A i thua vetes, “Ai/ajo është një nga njerëzit e Krishtit. Ai/ajo është dikush që mban kryqin e Krishtit. Ai/ajo është një nga fëmijët e Perëndisë dhe, prandaj, unë e dua dhe kam kënaqësi në shoqërinë e tij/saj”? Atëhere kjo është një provë që ti nuk je nga bota. Nëse do të ishe, ti do ta doje botën, por, duke i përkitur Krishtit, ti i do ata që janë të Krishtit dhe ti i do ata për hir të Krishtit. 

~ Çarls Spërxhën (Charles Spurgeon)

 

Spurgeon’s Sermons [Predikimet e Spërxhënit] (Spokane, Washington; Olive Tree Bible Software; 2010)  eBook. Vol. 44, Predikimi Nr. 2556; Titulluar: Life Proved by Love [Jeta e provuar nga Dashuria]; Predikuar të enjten e 18 Janarit 1883.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *