Burrëria Biblike, Dashuria, Marrëdheniet, Lidhjet dhe Martesa

Kur duhet të mendosh për një grua?

Cfarë është burrëria biblike?

Po marrëdheniet dhe lidhjet?

Për më shumë në anglisht: https://www.youtube.com/watch?v=AP6cc2aBecE&list=PLzyv8Uf38a-orNZkSyzKyBa92w1Tw1vWN

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *