Mospjekja e burrave në kishën moderne!

Pse mund të themi që në ungjillorizmin modern bashkëkohor nuk tolerohet pjekja e burrave

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *