Arma e Kalvinit – Nga J. M. Boice

Kalvini nuk kishte asnjë armë përveç Biblës… Kalvini predikoi nga Bibla çdo ditë, dhe nën fuqinë e atij predikimi qyteti filloi të transformohej. Ndërsa njerëzit e Gjenevës morën njohurinë e Fjalës së Perëndisë dhe u ndryshuan prej saj, qyteti u bë, sic e quajti John Knox (Xhon Noks) më vonë, një Jeruzalem i ri, nga i cili, ungjilli u përhap në pjesën tjetër të Europës, në Angli, dhe në Botën e Re.

~James Montgomery Boice ~

 

The Expository Genius of John Calvin [Ekspozimi Gjenial i Xhon Kalvinit] 

(Lake Mary, FL; Reformation Trust Publishing; 2007) f. 1.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *